Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Zarządzanie najmem

Zarządzanie najmem

Doradztwo

Doradztwo

Szkolenia

Szkolenia

Zarządzanie / administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi

W obszarze zarządzania nieruchomościami często stykamy się z ogólnym pojęciem, w którym to zarządzanie nieruchomością definiowane jest jako:

 1. utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym,
 2. uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Zapewne po przeczytaniu powyższych słów zastanawiacie się Państwo, co tak właściwie kryje się pod tym sformułowaniem.

Dla firmy Per Modum znaczy to:

a) dokonanie analizy na płaszczyznach: administracyjno – prawnej, ekonomiczno – finansowej, technicznej oraz społeczno-socjologicznej, co pozwala na:

 • określenie stanu prawnego nieruchomości i statusu właściciela,
 • określenie sposobu zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości,
 • określenie optymalnego sposobu zarządzania nieruchomością,
 • określenie sytuacji finansowej,
 • określenie potrzeb remontowych.

b) zdefiniowanie mocnych i słabych stron nieruchomości oraz wskazanie szans i zagrożeń, co pozwala na:

 • określenie optymalnych wariantów postępowania z nieruchomością,
 • określenie możliwości wykorzystania obcych środków finansowych np. z funduszy unijnych, kredytów inwestycyjnych do realizacji celów związanych z nieruchomością,
 • określenie możliwości uzyskania dodatkowych przychodów dla nieruchomości.

Zarządzanie / administrowanie nieruchomościami komercyjnymi

W ramach usługi zarządzania/administrowania nieruchomościami komercyjnymi oferujemy m.in.:

1. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji, w tym:

 • prowadzenie dokumentacji administracyjno – prawnej,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej,
 • archiwizacja dokumentacji dot. nieruchomości / Wspólnoty.

2. Obsługę administracyjno – organizacyjną oraz rozliczeniowo - księgową związaną z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości, realizowaną w oparciu o obowiązujące, w zależności od statusu prawnego nieruchomości, przepisy prawa.

3. Podstawową obsługę prawną.

4. Obsługę w zakresie przejęcia nieruchomości od poprzedniego zarządcy.

5. Administrowanie – bieżącą obsługę nieruchomości (podejmowanie czynności związanych z utrzymaniem budynku w należytym stanie technicznym i sanitarnym).

6. Aktywne doradztwo oraz planowanie działań. 

7. Bieżącą analizę konkurencji i otoczenia.

8. Bieżącą analizę sytuacji ekonomiczno – finansowej nieruchomości.

9. Prowadzenie działań, w tym marketingowych, mających na celu minimalizację tzw. pustostanów.

10. Podejmowanie działań mających na celu optymalizację kosztów.

11. Zorganizowanie i prowadzenie recepcji.

 

Powyższe stanowi tylko ogólny zarys usługi zarządzania/administrowania nieruchomościami komercyjnymi. Każdorazowo dla nieruchomości przygotowywana jest indywidualna oferta, uwzględniająca preferencje i potrzeby Właściciela, wyposażenie techniczne nieruchomości oraz problemy z jakimi należy się zmierzyć. Tak przygotowana oferta zawiera poszczególne elementy zarządzania/administrowania nieruchomościami bądź ich kompilacje i stanowi optymalne rozwiązanie dla Właścicieli nieruchomości.


Zarządzanie najmem

Zarządzanie nieruchomościami przeznaczonymi na wynajem to praca bardzo odpowiedzialna, której nie każdy jest w stanie sprostać. Doświadczenie członków zarządu Per Modum na rynku nieruchomości oraz podejście do Klienta gwarantuje, że usługa ta będzie wykonywana na Państwa rzecz profesjonalnie i rzetelnie.

Oferowaną przez nas usługę kierujemy w szczególności do tych z Państwa, którzy ze względu na życie zawodowe i/lub prywatne nie chcą lub nie mogą zajmować się własnymi nieruchomościami przeznaczonymi na wynajem. Per Modum Sp. z o.o. to dobry wybór, będący kluczem do sukcesu.

Działając z upoważnienia i w imieniu Właściciela zapewniamy m.in.

1. Przygotowanie nieruchomości do wynajmu.
Bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, które odciska się w pamięci potencjalnego Najemcy. Nasz zespół stara się wydobyć, niskim nakładem, drzemiący w nieruchomości potencjał.

2. Przygotowanie oraz, jeżeli taka jest Państwa wola, podpisanie w Państwa imieniu umowy najmu.
Spokojny sen jest istotnym elementem zdrowego życia. Przygotowana przez na umowa w pełni zabezpiecza Państwa interesy, a to daje Państwu wytchnienie i możliwość w pełni zaangażowania się we własne sprawy.

3. Kontrolę stanu nieruchomości.
Przeprowadzamy doraźne kontrole stanu nieruchomości, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka pogorszenia się stanu Państwa nieruchomości.

4. Monitoring płatności dokonywanych przez Najemców oraz prowadzenie przed-sądowych działań windykacyjnych.
Jest to ważny element zarządzania wynajmem. Minimalizuje on ryzyko zachwiania Państwa płynności finansowej w odniesieniu do danej nieruchomości.

5. W przypadku nieruchomości tworzących wspólnoty mieszkaniowe czy wchodzące w zasób spółdzielni mieszkaniowych gwarantujemy bieżący kontakt z zarządcą / zarządem / administratorem nieruchomości.
Nasze doświadczenie pozwala na analizę dokumentów pod kątem ich zgodności z prawem oraz Państwa interesami.

6. Dokonywanie w Państwa imieniu stosownych opłat wynikających z obciążeń nałożonych na Państwa nieruchomości np. podatek od nieruchomości, podatek od gruntu, koszty zarządu nieruchomością wspólną, koszty mediów.
Nasze doświadczenie pozwala na analizę zasadności naliczanych kosztów na Państwa nieruchomość. Dzięki temu macie pewność, że ponoszone przez Was koszty są optymalne.

7. Inne, uzgodnione z Państwem, ponieważ to od Państwa zależy jaki zakres ostatecznie przyjmie realizowana na Państwa rzecz usługa.

 

Powyższe jest tylko zarysem oferowanej przez nas usługi. Każda nieruchomość jest bowiem indywidualna ze względu na swoje otoczenie, położenie, problematyczność itp. Dlatego też do zarządzania wynajmem podchodzimy bardzo elastycznie, opierając się o Państwa potrzeby i preferencje. Na życzenie możemy również zająć się poszukiwaniem potencjalnych Najemców, w takim przypadku usługa jest dodatkowo rozszerzana o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.


Doradztwo

W ramach usługi zapewniamy doradztwo w pełnym zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi. Dla klientów współpracujących z „Per Modum” doradztwo wykonywane jest w zakresie podpisanych umów.

Dla właścicieli nieruchomości, którzy m.in.:

 • starają się przejąć we własne zarządzanie nieruchomości od deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, gmin, innych zarządców,
 • potrzebują określić sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości,
 • zamierzają ustalić potrzeby remontowe,
 • chcieliby dobrać optymalny sposób zarządzania nieruchomością,
 • chcieliby ustalić mocne i słabe strony nieruchomości, jej szanse i zagrożenia,
 • potrzebują ustalić optymalne koszty utrzymania nieruchomości,

a nie mają podpisanej z naszą firmą umowy o zarządzanie/administrowanie nieruchomością, oferujemy profesjonalne doradztwo realizowane w ramach podpisanej umowy zlecenia.


Szkolenia

W ramach usługi oferujemy przygotowywanie szkoleń na indywidualne i grupowe zamówienie. Zakres szkolenia jest każdorazowo proponowany na podstawie przeprowadzanego wywiadu z Państwem, a także naszych własnych spostrzeżeń i przeprowadzonej wizji lokalnej nieruchomości. Ostateczny jego zarys pozostaje Państwa decyzją.